I. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia

Magyar Számítógépes  Nyelvészeti Konferencia

Szeged, 2003. december 10-11

A Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoportja által decemberben megrendezésre kerülő MSZNY 2003 konferencia fő célja, hogy a számítógépes nyelvészet ma nagyon is aktuális területén végzett kutatásoknak és eredményeinek ismertetésére fórumot biztosítson. A konferenciára (a régi Neumann kollokviumi hagyományokhoz hasonlóan) éves rendszerességgel kerülne sor.

Felhívások

A MAGYAR SZÁMÍTÓGÉPES NYELVÉSZET Konferencia (MSZNY 2003) fő célja, hogy ezen a ma nagyon is aktuális területen végzett nemzeti kutatásoknak és eredményeinek megfelelő prezentációs fórumot biztosítson. A konferencia hagyományteremtő kíván lenni és a kezdeményezők elképzelése szerint (a régi Neumann Kollokvium-i hagyományokhoz hasonlóan) éves rendszerességgel kerülne megrendezésre Szegeden. Az idei, nyitó konferencia tehát meghatározó jelentőségű. Az esemény, azon túl, hogy bemutatná a területen végzett munka eddigi és legaktuálisabb eredményeit, egyben arra is szolgálna, hogy közösen kialakítsuk, konkrétabban körvonalazzuk a konferenciasorozat tematikáját, illetve, hogy pontosabban meghatározzuk azokat a részterületeket, amelyek a magyarországi számítógépes nyelvészeti körökben érdeklődésre tarthatnak számot.

Cikkbenyújtás

A fentieket figyelembe véve az idei konferencián nem szeretnénk szigorú megkötéseket tenni arra nézve, hogy a számítógépes nyelvészeten belül milyen konkrét témában várunk cikkeket, előadásokat. Általános alapelvként csupán annyit kívánunk leszögezni, hogy olyan cikkek, előadások benyújtását várjuk, amelyek számítógépes módszerekkel megoldható nyelvészeti problémákkal foglalkoznak, és határozottan fogalmazzák meg, hogy mi az adott módszer újdonságtartalma, mi az a többlet, amivel az eddigi eredményeket felül tudja múlni.

A cikkek rövid, 1 oldalas kivonatát szeptember 30-ig kell beküldeni. A kivonatnak tartalmaznia kell a cikk címét, írójának/íróinak nevét, munkahelyét, e-mail címét, és a kulcsszavak listáját. A Programbizottsági bírálatok elkészítése után a cikk írói október 15-ig kapnak kiértesítést cikkeik elfogadásáról, ill. elutasításáról. Ezt követően az elfogadott cikkek teljes, camera-ready változatát, valamint 1 oldalas kivonatának angol nyelvű változatát november 15-ig kell beküldeni. Aki ezen időpontig nem küldi be a teljes változatot, annak a cikkét nem tudjuk megjelentetni a konferencia kiadványában. Előadását ettől függetlenül megtarthatja.
A kivonatokat elektronikusan, PDF- vagy PS-fájlformátumban kell beküldeni a következő e-mail címre: mszny2003@inf.u-szeged.hu. A fájlok nyomtathatóságáért a cikk írói felelősek. Az elektronikus beküldés után mindenki automatikus értesítést kap a beküldés sikerességéről.

Rövid Előadások

A konferencia keretében egy Rövid Előadások szekció megtartására is sor kerül. A szekció elsősorban olyan 5-10 perces előadásoknak ad helyet, amelyek folyamatban lévő kutatásokat, munkákat, hallgatói projekteket, új problémákat, valamint a számítógépes nyelvészet ipari alkalmazási területeit hivatottak bemutatni. A szekcióra az előadások rövid, 1 oldalas kivonatát október 30-ig kell beküldeni magyar és angol nyelven. Az elfogadásról, ill. elutasításról november 15-ig értesülnek az előadók. A Rövid Előadások kivonata megjelenik a konferencia kiadványában.

A kivonatokat elektronikusan, PDF- vagy PS-fájlformátumban kell beküldeni a következő e-mail címre: mszny2003@inf.u-szeged.hu. A fájlok nyomtathatóságáért a cikk írói felelősek. Az elektronikus beküldés után mindenki automatikus értesítést kap a beküldés sikerességéről.

Publikáció

A cikkek a tervek szerint a Szegedi Tudományegyetem gondozásában kiadandó konferenciakiadványban jelennének meg. A tervek szerint a konferencia legjobb cikkeiből egy különszám készülne, amely egyben ISBN-számmal ellátott, hivatalosan elfogadott publikációnak számítana. (Részletek, pontosítás később.)

Cikkbeküldés

Elfogadott cikkel rendelkezők részére

Kedves Szerző! Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Az elfogadott cikkek teljes, camera-ready változatát, valamint 1 oldalas kivonatának angol nyelvű változatát legkésőbb 2003. november 15-ig lehet beküldeni a következő e-mail címre: mszny2003@inf.u-szeged.hu. Kérjük vegye figyelembe, hogy amennyiben a fenti időpontig nem küldi be a teljes változatot, a cikket nem tudjuk megjelentetni a konferencia kiadványában! A cikket prezentáló előadást ettől függetlenül megtarthatja. Az előadások időtartama előreláthatólag 15 perc lesz, de a végleges időbeosztást csak a Rövid Előadások benyújtása (2003. október 30.) után tudjuk rögzíteni.

Technikai tudnivalók

A teljes cikket és angol nyelvű kivonatát 2 külön fájlban, "Springer Lecture Notes" formátumban kérjük beküldeni. A cikk teljes változata maximum 6 oldal, az angol nyelvű kivonat maximum 1 oldal hosszúságú lehet. Kérjük a cikk címoldalán tüntesse fel a cikk címét, írójának/íróinak nevét, e-mail címét, a cikk rövid kivonatát, valamint a kulcsszavak listáját! A fájlok nyomtathatóságáért a cikk írói felelősek.
A "Springer Lecture Notes" formátumot támogató eszközök (stílus fájlok) innen letölthetők:

  1. LaTeX stílusfálj: llncs.zip
  2. LaTeX2e stílusfájl: llncs2e.zip
  3. WinWord stílusfájl: word.zip
  4. Mintafájl LaTeX2e-hez magyar szöveg készítéséhez: minta_hun.tex
  5. Mintafájl LaTeX2e-hez angol szöveg készítéséhez: minta_eng.tex

Az eszköznek LaTeX és MS WinWord változata is van, ezért a Windows alatt dolgozók is egyszerűen alkalmazhatják. Amennyiben mégis problémája lenne az eszközök használatával, kérjük időben (legkésőbb november 10-ig) jelezze a következő e-mail címre: alexin@inf.u-szeged.hu. További jó munkát kíván a konferencia Rendezőbizottsága.

Fontos Dátumok


Cikk-kivonat beküldése:  2003. szeptember 30.
Kiértesítés:  2003. október 15.
Rövid Előadások kivonat beküldése:  2003. október 30.
Teljes (camera-ready) cikk beküldése:  2003. november 15.
Rövid Előadások kiértesítés:  2003. november 15.
On-line regisztráció zárása 2003. november 30.
Konferencia:  2003. december 10-11.

Programbizottság

A PROGRAMBIZOTTSÁG ELNÖKE

Vámos Tibor
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete
1518 Budapest, Pf. 63.
e-mail: vamos@sztaki.hu
tel: (1) 279-6000
fax: (1) 466-7503

TOVÁBBI BIZOTTSÁGI TAGOK

Csirik János
Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport
e-mail: csirik@inf.u-szeged.hu

Gordos Géza
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Távközlési és Telematikai Tanszék
e-mail: gordos@tmit.bme.hu

Prószéky Gábor
MorphoLogic Kft. Budapest
e-mail: proszeky@morphologic.hu

Váradi Tamás
MTA Nyelvtudományi Intézete, Korpusznyelvészeti Osztály
e-mail: varadi@nytud.hu

Rendezőbizottság

A RENDEZŐBIZOTTSÁG ELNÖKE

Csirik János
Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport
6720 Szeged, Árpád tér 2.
e-mail: csirik@inf.u-szeged.hu
tel: (62) 546-396
fax: (62) 546-397

TOVÁBBI BIZOTTSÁGI TAGOK

Alexin Zoltán
Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport
e-mail: alexin@inf.u-szeged.hu

Csendes Dóra
Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport
e-mail: dcsendes@inf.u-szeged.hu

Gyimóthy Tibor
Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport
e-mail: gyimi@inf.u-szeged.hu

Kapcsolat


Postai cím: 

MSZNY 2003 Iroda
Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoportja
6720 Szeged, Árpád tér 2.

Email:  mszny2003@inf.u-szeged.hu
Tel:  (62) 544-669 
Fax:  (62) 546-397