II. MAGYAR SZÁMÍTÓGÉPES NYELVÉSZETI KONFERENCIA

Szeged, 2004. december 9-10.

Idén, immáron harmadik alkalommal, ismét megrendezésre kerül a Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. A Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoportja a számítógépes nyelvészet területén végzett kutatások és eredményeik ismertetésének kíván otthont teremteni. A konferencia fõ célja az elvégzett vagy folyamatban lévõ kutatások és fejlesztések legaktuálisabb eredményeinek bemutatása, de lehetõség nyílik hallgatói projektek, ill. a számítógépes nyelvészet ipari alkalmazásainak ismertetésére is.

Felhívások

A III. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2005) fő célja, a területen végzett kutatásoknak és eredményeinek bemutatása. Idén más megközelítést kívánunk alkalmazni a cikkek benyújtásával és bírálatával kapcsolatban, és a korábbi tapasztalatokból és véleményekből okulva, az elfogadott anyagokat bemutató előadásokra is több időt kívánunk szánni.

A konferencia programjában az alábbi 5 tematikus szekció fog szerepelni:

 • ontológia,
 • gépi fordítás,
 • beszédtechnológia,
 • pszichológiai vonatkozású fejlesztések,
 • vegyes újdonságok.

Ezen kívül tervezünk egy interaktív szekciót is, ahol az előadó készíthet posztert vagy tarthat laptopos bemutatót (demot) is. Ez lehetőséget biztosít a kisebb csoportokban történő aktív szakmai eszmecserének. Végül, amennyiben időnk engedi, szeretnénk egy vitafórumot is tartani, ahol a konferencia egészét (mind szakmai, mind szervezési szempontból) lehetne véleményezni.

Tartalmi követelmények

A számítógépes nyelvészet szakterületéhez kapcsolódó olyan írások beküldését várjuk, amelyek elvégzett vagy folyamatban lévő kutatások és fejlesztések legaktuálisabb eredményeit mutatják be. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a cikkek, poszterek, ill. laptopos bemutatók elbírálásánál a legfőbb szempont a leírt tevékenység újdonságtartalma lesz. Anyagokat a fent említett 5 témakör valamelyikében lehet benyújtani.

Formai követelmények

Előadásra szánt cikkek esetében az első beadási határidőig (2005. szeptember 30-ig) a cikkek rövid, min. másfél, max. 2 oldalas kivonatát várjuk magyar nyelven. A kivonatok elbírálása alapján kerülnek a cikkek elfogadásra, ill. elutasításra. Az elfogadott cikkek végső, min. 8, max. 12 oldalas változatát 2005. november 15-ig várjuk.

Poszterek és laptopos bemutatók esetében az első beadási határidőig (2005. szeptember 30-ig) rövid, min. másfél, max. 2 oldalas kivonatot várunk magyar nyelven. A poszterek és a demok ez alapján kerülnek elfogadásra, ill. elutasításra. Elfogadás esetén az első határidőre beküldött kivonatok kerülnek be a konferencia kiadványába.

Mivel a korábbi években sokaknak gondot okozott a szervezők által megszabott formátum használata, ezért idén közzéteszünk egy olyan mintafájlt, amely ezt a problémát igyekszik orvosolni, valamint a konferenciakiadvány szerkesztését is megkönnyíti. A mintafájl egy LNCS stílust követő makrókat tartalmazó word dokumentum, amelynek használata mindenkire nézve kötelező. A fájlban szereplő makrók szabják meg a cím, absztrakt, szerzők, szöveg, táblázatok, bibliográfia, stb. elemek formátumát. Kérjük, a megadott formátumtól ne térjen el senki!

A mintafájlban szerepelnek instrukciók a cikk formátumára vonatkozóan. Ha bárkinek bármi gondja lenne a mintafájl használatával kapcsolatban, kérjük, jelezze Alexin Zoltánnak az alexin@inf.u-szeged.hu e-mail címen.

FONTOS!!! A kivonatok beküldésekor kérjük, mindenki tüntesse fel az e-mail 'Tárgy' mezejében, hogy melyik kategória szerint kerüljön a kivonata elbírálásra:

 • előadásra szánt cikk
 • poszter
 • laptopos bemutató (demo)

A beküldendő anyagokat az mszny@inf.u-szeged.hu e-mail címre várjuk. Az elektronikus beküldést követően mindenki értesítést kap a beküldés sikerességéről. Amennyiben ezt valamilyen okból kifolyólag a beküldést követően egy napon belül nem kapják meg, kérjük, forduljanak Csendes Dórához a dcsendes@inf.u-szeged.hu e-mail címen.

Publikáció

A beküldött cikkek konferenciakiadványban jelennek meg. A tervek szerint a konferencia legjobb tudományos értekezéseiből egy referált különszám is kiadásra kerül.

Formai követelmények

Az elfogadott előadásra szánt kivonatok végső változata min. 8 max. 12 oldalas lehet. A kidolgozott cikkeket 2005. november 15-ig várjuk.

Az elfogadott poszterek és laptopos bemutatók esetében alapértelmezésben az első beadási határidőig (2005. szeptember 30-ig) beküldött kivonatok kerülnek be a konferencia kiadványába. Mivel azonban több kérés is érkezett arra irányulóan, hogy hosszabb írást is be lehessen nyújtani a poszterekről, ill. laptopos bemutatókról, ezért lehetőség nyílik egy max. 5 oldalas anyag benyújtására. A kibővített leírást 2005. november 15-ig várjuk.

Mivel a korábbi években sokaknak gondot okozott a szervezők által megszabott formátum használata, ezért idén közzéteszünk egy olyan mintafájlt, amely ezt a problémát igyekszik orvosolni, valamint a konferenciakiadvány szerkesztését is megkönnyíti. A mintafájl egy LNCS stílust követő makrókat tartalmazó word dokumentum, amelynek használata mindenkire nézve kötelező. A fájlban szereplő makrók szabják meg a cím, absztrakt, szerzők, szöveg, táblázatok, bibliográfia, stb. elemek formátumát. Kérjük, a megadott formátumtól ne térjen el senki!

A mintafájlban szerepelnek instrukciók a cikk formátumára vonatkozóan. Ha bárkinek bármi gondja lenne a mintafájl használatával kapcsolatban, kérjük, jelezze Alexin Zoltánnak az alexin@inf.u-szeged.hu e-mail címen.

A beküldendő anyagokat az mszny@inf.u-szeged.hu e-mail címre várjuk. Az elektronikus beküldést követően mindenki értesítést kap a beküldés sikerességéről. Amennyiben ezt valamilyen okból kifolyólag a beküldést követően egy munkanapon belül nem kapják meg, kérjük, forduljanak Csendes Dórához a dcsendes@inf.u-szeged.hu e-mail címen.

FIGYELEM! Kérjük a határidő pontos betartását! Előrebocsátjuk, hogy aki a határidő leteltével küldi be cikke végső változatát, annak nem tudjuk garantálni, hogy a cikk megjelenik a kiadványban. Határidő-módosítás nem lesz!

A programbizottság elnöke

Vámos Tibor
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete
1518 Budapest, Pf. 63.

e-mail: vamos@sztaki.hu
tel: (1) 279-6000
fax: (1) 466-7503

További bizottsági tagok

 • Gordos Géza
  Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
  e-mail: gordos@tmit.bme.hu
 • Váradi Tamás
  MTA Nyelvtudományi Intézet, Korpusznyelvészeti Osztály
  e-mail: varadi@nytud.hu

A rendezőbizottság elnöke

Csirik János
Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport
6720 Szeged, Árpád tér 2.

email: csirik@inf.u-szeged.hu
tel: (62) 546-396
fax: (62) 546-397

További bizottsági tagok

Kapcsolat

Postai cím: MSZNY Iroda (Csendes Dóra)
Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport
6720 Szeged, Árpád tér 2.

E-mail:  mszny@inf.u-szeged.hu
Tel: (62) 544-669
Fax: (62) 546-397