IV. MAGYAR SZÁMÍTÓGÉPES NYELVÉSZETI KONFERENCIA

Szeged, 2006. december 7-8.
Konferencia kötet

A Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoportja negyedik alkalommal rendezi meg a Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferenciát. A konferencia a nyelvtechnológia területén végzett kutatások és eredményeik ismertetésének ad otthont. Fő célja az elvégzett vagy folyamatban lévő kutatások és fejlesztések legaktuálisabb eredményeinek bemutatása, de lehetőség nyílik hallgatói projektek, ill. a nyelvtechnológia ipari alkalmazásainak ismertetésére is.

A korábbi évekhez hasonlóan a Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia fő célja a területen végzett kutatásoknak és eredményeinek bemutatása. A konferenciára elsősorban az alábbi öt témakörben várunk cikkeket:

 • a morfo-szintaktikai elemzés speciális területei: névkifejezések kezelése (named entity), speciális kifejezések kezelése (special token),
 • ontológiák, szemantikai elemzések,
 • gépi fordítás,
 • beszédtechnológia,
 • pszichológiai vonatkozású fejlesztések.

Ezen kívül tervezünk egy interaktív szekciót is, ahol az előadó készíthet posztert vagy tarthat laptopos bemutatót (demot) is. Itt is elsősorban a fenti témakörökhöz kapcsolódó munkák beküldését várjuk.

Végül, amennyiben időnk engedi, szeretnénk egy kerekasztal-megbeszélést is tartani, ahol főbb szakmai kérdéseket, a szakterület jelenlegi helyzetét és várható haladási irányát vitatnánk meg.

Tartalmi követelmények

A számítógépes nyelvészet szakterületéhez kapcsolódó olyan írások beküldését várjuk, amelyek elvégzett vagy folyamatban lévő kutatások és fejlesztések legaktuálisabb eredményeit, ill. az eredmények alkalmazásait mutatják be. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a cikkek, poszterek, ill. laptopos bemutatók elbírálásánál a legfőbb szempont a leírt tevékenység újdonságtartalma lesz. Anyagokat elsősorban a fent említett öt témakör valamelyikében lehet benyújtani.

Formai követelmények

Előadásra szánt cikkek esetében az első beadási határidőig (2006. szeptember 29-ig) a cikkek rövid, min. másfél, max. 2 oldalas kivonatát várjuk magyar nyelven. A kivonatok elbírálása alapján kerülnek a cikkek elfogadásra, ill. elutasításra. Az elfogadott cikkek végső, min. 8, max. 12 oldalas változatát 2006. november 10-ig várjuk.

Poszterek és laptopos bemutatók esetében az első beadási határidőig (2006. szeptember 29-ig) rövid, min. másfél, max. 2 oldalas kivonatot várunk magyar nyelven. A poszterek és a demok ez alapján kerülnek elfogadásra, ill. elutasításra. Elfogadás esetén az első határidőre beküldött kivonatok kerülnek be a konferencia kiadványába, újabb verzió beküldése nem szükséges. Amennyiben valaki módosítani kíván a korábban beküldött összefoglalón, az legkésőbb 2006. november 10-ig teheti meg ismételt beküldéssel.

Mivel a korábbi években sokaknak gondot okozott a szervezők által megszabott formátum használata, ezért idén közzéteszünk egy olyan mintafájlt, amely ezt a problémát igyekszik orvosolni, valamint a konferenciakiadvány szerkesztését is megkönnyíti. A mintafájl egy LNCS stílust követő makrókat tartalmazó word dokumentum, amelynek használata javasolt. A fájlban szereplő makrók szabják meg a cím, absztrakt, szerzők, szöveg, táblázatok, bibliográfia, stb. elemek formáját. Kérjük, a megadott formátumtól lehetőleg ne térjen el senki! Amennyiben mégis problémát okoz a mellékelt word dokumentum használata, akkor kivételes esetben az azonos formákat tartalmazó LaTex mintafájl használatát is lehetővé tesszük.

A mellékelt mintafájlokban konkrét instrukciók szerepelnek a cikk külalakjára vonatkozóan. Ezek betartását kiemelten kérjük. Ha bárkinek bármi gondja lenne a mintafájlok használatával kapcsolatban, kérem, jelezze Alexin Zoltánnak az alexin@inf.u-szeged.hu e-mail címen.

Fontos!!!

A kivonatok beküldésekor kérjük, mindenki tüntesse fel az e-mail 'Tárgy' mezejében, hogy melyik kategória szerint kerüljön a kivonata elbírálásra:

 • előadásra szánt cikk
 • poszter
 • laptopos bemutató (demo)

A beküldendő anyagokat az mszny@inf.u-szeged.hu e-mail címre várjuk. Az elektronikus beküldést követően mindenki értesítést kap a beküldés sikerességéről. Amennyiben ezt valamilyen okból kifolyólag a beküldést követően egy munkanapon belül nem kapják meg, kérjük, forduljanak Csendes Dórához a dcsendes@inf.u-szeged.hu e-mail címen.

Fontos dátumok

 • Kivonatok beküldési határideje: 2006. szeptember 29.
 • Kiértesítés elfogadásról/elutasításról: 2006. október 20. 2006. október 30.
 • Cikkek végsõ változatának beküldése: 2006. november 10.
 • Kivonatok beküldési határideje: 2007. szeptember 7.
 • Kiértesítés elfogadásról/elutasításról: 2007. október 1.
 • Cikkek végsõ változatának beküldése: 2007. október 26.
 • A konferencia időpontja: 2007. december 6-7.

A programbizottság elnöke

Vámos Tibor
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete
1518 Budapest, Pf. 63.
e-mail: vamos@sztaki.hu
tel: (1) 279-6000
fax: (1) 466-7503

További bizottsági tagok

 • Alberti Gábor
  Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Tanszék
  email: albi@btk.pte.hu
 • Csirik János
  Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport
  e-mail: csirik@inf.u-szeged.hu
 • Gordos Géza
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
  e-mail: gordos@tmit.bme.hu
 • László János
  MTA Pszichológiai Intézet
  e-mail: laszlo@mtapi.hu
 • Prószéky Gábor
  MorphoLogic Kft. Budapest
  e-mail: proszeky@morphologic.hu
 • Váradi Tamás
  MTA Nyelvtudományi Intézet, Korpusznyelvészeti Osztály
  e-mail: varadi@nytud.hu

A rendezőbizottság elnöke

Csirik János
Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport
6720 Szeged, Árpád tér 2.
email: csirik@inf.u-szeged.hu
tel: (62) 546-396
fax: (62) 546-397

További bizottsági tagok

Kapcsolat

Postai cím: MSZNY Iroda (Csendes Dóra)
Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport
6720 Szeged, Árpád tér 2.

E-mail:  mszny@inf.u-szeged.hu
Tel: (62) 544-669
Fax: (62) 546-397