X. MAGYAR SZÁMÍTÓGÉPES NYELVÉSZETI KONFERENCIA

regi hid

Szeged, 2014. január 16-17.
Konferencia kötet
Képgalléria

A Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoportja tizedik alkalommal rendezi meg a Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferenciát. A konferencia a nyelvtechnológia területén végzett kutatások és eredményeik ismertetésének ad otthont. Fő célja az elvégzett vagy folyamatban lévő kutatások és fejlesztések legaktuálisabb eredményeinek bemutatása, de lehetőség nyílik hallgatói projektek, ill. a nyelvtechnológia ipari alkalmazásainak ismertetésére is.

A Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia fő célja a területen végzett kutatásoknak és eredményeinek bemutatása. A konferenciára elsősorban az alábbi témakörökben várunk cikkeket:

 1. Morfológiai és szintaktikai elemzés
 2. Ontológiák, korpusznyelvészet
 3. Szemantikai annotáció és elemzés, jelentés-egyértelműsítés, NE-felismerés
 4. Információkinyerés, információ-visszakeresés, szövegbányászat, szemantikus keresés
 5. Gépi fordítás
 6. Beszédfelismerés és -szintézis
 7. Pszichológiai vonatkozású szövegfeldolgozás
 8. Nyelvi intelligenciára épülő egyéb alkalmazások

A plenáris előadásokon kívül egy interaktív szekció is megrendezésre kerül, ahol az előadók poszter-, ill. laptopos bemutatót tartanak. Itt is elsősorban a fenti témakörökhöz kapcsolódó munkák beküldését várjuk.

Amennyiben időnk engedi, szeretnénk egy kerekasztal-megbeszélést is tartani, ahol főbb szakmai kérdéseket, a szakterület jelenlegi helyzetét és várható haladási irányát, valamint a konferenciához közvetlenül kapcsolódó kérdéseket vitatnánk meg.

Idén is tervezzük a „Legjobb Ifjú Kutatói Munka” különdíj kiosztását, amellyel célunk a konferencia szakmai színvonalának emelése. A díjjal a legkiemelkedőbb és legérdekesebb eredménnyel szolgáló kutatást kívánjunk jutalmazni. A versenyben való részvétel pontos feltételeit később tesszük közzé.

Felhívás végső változatok beküldésére

Az előadásra szánt cikkek végső változata min. 8, max. 12 oldalas lehet (hivatkozásokkal, függelékkel együtt).
A kidolgozott cikkeket 2013. december 2-ig várjuk.

A poszterek és laptopos bemutatók esetében alapértelmezésben az első beadási határidőig (2013. október 8-ig) beküldött kivonatok kerülnek be a konferencia kiadványába. Amennyiben a szerző szeretné, lehetősége nyílik egy max. 8 oldalas anyag benyújtására (hivatkozásokkal, függelékkel együtt). A kibővített leírást szintén 2013. december 2-ig várjuk.

Az idei évben a cikkek angol, illetve magyar nyelven is benyújthatók. A magyar nyelvű cikkek mellett továbbá a szerzőknek lehetőségük nyílik egy max. 1 oldal terjedelmű, angol nyelvű absztrakt megjelentetésére is, ez azonban nem kötelező.

FIGYELEM! Kérjük a határidő pontos betartását! Előrebocsátjuk, hogy aki a határidő leteltével küldi be cikke végső változatát, annak nem tudjuk garantálni, hogy a cikke megjelenik a kiadványban. Kérjük azt is, hogy cikkenként legalább egy szerző regisztráljon december 2-ig.

A cikkek formátumát a honlapon található mintafájlok szabják meg. A két mintafájl LNCS stílust követő makrókat tartalmazó Word dokumentum, ill. ennek LaTeXes változata. A fájlokban szereplő makrók szabják meg a cím, absztrakt, szerzők, szöveg, táblázatok, bibliográfia stb. elemek formáját. Kérjük szépen a megadott mintafájlok használatát! A megadott formátumtól való nagymértékű eltérés esetén a cikket nem tudjuk megjelentetni a kiadványban. Emellett a csatolt szerzői útmutató is segítséget nyújt a cikkek elkészítésében.

Ha bárkinek bármilyen gondja lenne a cikkek formázásával kapcsolatban, kérjük, jelezze az mszny@inf.u-szeged.hu e-mail címen.

A beküldendő anyagokat az mszny@inf.u-szeged.hu e-mail címre várjuk. Az elektronikus beküldést követően mindenki értesítést kap a beküldés sikerességéről. Amennyiben ezt valamilyen okból kifolyólag a beküldést követően egy munkanapon belül nem kapják meg, kérjük, forduljanak Vincze Veronikához a vinczev@inf.u-szeged.hu e-mail címen.

Tartalmi követelmények

A számítógépes nyelvészet szakterületéhez kapcsolódó olyan írások beküldését várjuk, amelyek elvégzett vagy folyamatban lévő kutatások és fejlesztések legaktuálisabb eredményeit, ill. az eredmények alkalmazásait mutatják be. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a cikkek, poszterek, ill. laptopos bemutatók elbírálásánál a legfőbb szempont a leírt tevékenység újdonságtartalma lesz. Anyagokat elsősorban a fent említett témakörök valamelyikében lehet benyújtani, de más kapcsolódó téma elfogadása sem kizárt.

Formai követelmények

Előadásra szánt cikkek esetében az első beadási határidőig (2013. október 8-ig) a cikkek rövid, min. másfél, max. 2 oldalas kivonatát várjuk magyar nyelven. A kivonatok elbírálása alapján kerülnek a cikkek elfogadásra, ill. elutasításra. Az elfogadott cikkek végső, min. 8, max. 12 oldalas változatát 2013. december 2-ig várjuk.

Poszterek és laptopos bemutatók esetében az első beadási határidőig (2013. október 8-ig) rövid, min. másfél, max. 2 oldalas kivonatot várunk magyar nyelven. A poszterek és a demók ez alapján kerülnek elfogadásra, ill. elutasításra. Elfogadás esetén alapértelmezésben az első határidőre beküldött kivonatok kerülnek be a konferencia kiadványába, de amennyiben a szerző szeretné, lehetősége nyílik egy max. 8 oldalas anyag benyújtására legkésőbb 2013. december 2-ig.

Az írások formátumát illetően a mintafájlok az irányadók. Ezek az LNCS stílust követő makrókat tartalmazó Word dokumentum, ill. ennek LaTeX-es változata. A fájlban szereplő makrók szabják meg a cím, absztrakt, szerzők, szöveg, táblázatok, bibliográfia, stb. elemek formáját. Kérjük, a megadott formátumtól ne térjen el senki! Amennyiben problémát okoz a mintafájlok használata, kérjük, jelezzék Tanács Attilának a tanacs@inf.u-szeged.hu e-mail címen.

A beküldendő anyagokat az mszny@inf.u-szeged.hu e-mail címre várjuk. Az elektronikus beküldést követően mindenki értesítést kap a beküldés sikerességéről. Amennyiben ezt valamilyen okból kifolyólag a beküldést követően egy munkanapon belül nem kapják meg, kérjük, forduljanak Vincze Veronikához a vinczev@inf.u-szeged.hu e-mail címen.

A kivonatok beküldésekor kérjük, mindenki tüntesse fel az e-mail 'Tárgy' mezejében, hogy melyik kategória szerint kerüljön a kivonata elbírálásra:

 • előadásra szánt cikk
 • poszter
 • laptopos bemutató (demó)

Mintafájlok 

Útmutató
LaTeX minta
Word minta

Fontos dátumok

Kivonatok beküldési határideje: 2013. október 8.
Értesítés elfogadásról/elutasításról: 2013. november 5.
Cikkek végső változatának beküldése: 2013. december 2.
A konferencia időpontja: 2014. január 16-17.

A programbizottság elnöke

Vámos Tibor
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete
1518 Budapest, Pf. 63.
e-mail: vamos@sztaki.hu
tel: (1) 279-6000
fax: (1) 466-7503

További bizottsági tagok

 • Alberti Gábor
  Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Tanszék
  email: alberti.gabor@pte.hu
 • Csirik János
  Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport
  e-mail: csirik@inf.u-szeged.hu
 • Kornai András
  MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Média Oktató és Kutató Központ
  e-mail: kornai@sztaki.hu
 • László János
  MTA Pszichológiai Intézet
  e-mail: laszlo@mtapi.hu
 • Prószéky Gábor
  MorphoLogic Kft. Budapest
  e-mail: proszeky@morphologic.hu
 • Váradi Tamás
  MTA Nyelvtudományi Intézet, Korpusznyelvészeti Osztály
  e-mail: varadi@nytud.hu

A rendezőbizottság elnöke

Csirik János
Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport
6720 Szeged, Árpád tér 2.
email: csirik@inf.u-szeged.hu
tel: (62) 546-396
fax: (62) 546-397

További bizottsági tagok

Helyszín

Idén is a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja (TIK) ad otthont a rendezvénynek.

A központ egyszerre nyújt tanulási és kikapcsolódási lehetőségeket oktatóknak, hallgatóknak, látogatóknak. Az Egyetemi Könyvtár, a számítógépes kabinet, a különböző szolgáltató egységek (Hallgatói Szolgáltató Iroda, Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, Egyetemi Jegyzetbolt, Karrier Iroda, Ajándékbolt, stb.), a Kongresszusi Központ, mind-mind az ide érkezők igényeinek teljes körű kiszolgálását tűzte ki célul.

Az épület a belvárosban található, a vasútállomástól és a hotelektől egyaránt gyalogosan megközelíthető.
Cím: 6722 Szeged, Ady tér 10.
Honlap: http://www.u-szeged.hu/tik

Az előadások modern, jól felszerelt termekben kerülnek megtartásra, a kávészünetek, az ebédek és a vacsora ugyancsak a helyszínen kerülnek felszolgálásra. Az előadótermek az alagsorban találhatók. Befogadóképességük teremelrendezéstől függően 100-170 fő között mozog. Az I. Ruhatár előtt található lépcsőn, illetve a II. Ruhatár mellett üzemelő lift segítségével lehet a termekhez lejutni.

Rendelkezésre álló főbb technikai eszközök termenként:

 • beépített projektor
 • laptop
 • mobil 1,8x2,4 m vetítővászon
 • hangosítás, (mikroportos és vezetékes)
 • írásvetítő
 • 1 db mobil, filctollal írható fehértábla
 • előadói emelvény

Térkép:

Nagyobb térképre váltás

Kapcsolatok

Postai cím:MSZNY Iroda (Vincze Veronika)
MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 103.

E-mail:mszny@inf.u-szeged.hu
Honlap:http://rgai.inf.u-szeged.hu/mszny2016/
Tel:(62) 544-140 (Vincze Veronika), (62) 544-126 (Farkas Anikó)
Fax:(62) 546-737 

A konferencia főtámogatója

 

Meltwater -- Outside Insights