MSZNY 2023 programterv

CSÜTÖRTÖK 

10:00-10:45 regisztráció, kávé

10:45-11:00 megnyitó

11:00-12:20 Orvosi nyelv- és beszédtechnológia

11:00-11:20
Szabó Ledenyi Klaudia, Pusztai Ágnes, Kicsi András, Vidács László
Klinikai leletek strukturálása mondatszintű címkézéssel

11:20-11:40
Szabó Martina Katalin, Vincze Veronika, Guba Csenge, Dam Bernadett, Solymos Adrienn, Bagi Anita, Szendi István
Fokozás szkizofréniában

11:40-12:00
Gosztolya Gábor, José Vicente Egas-López, Svindt Veronika, Bóna Judit, Hoffmann Ildikó
Sclerosis multiplex felismerése spontán beszédből wav2vec 2.0 modellekből kinyert jellemzőkkel

12:00-12:20
Felletár Fanni, Babarczy Anna
A borderline személyiségzavar felismerése a nyelvhasználat lexikai és grammatikai jellemzői alapján

12:20-13:50 ebéd

13:50-15:30 Szemantika

13:30-14:10
Héja Enikő, Ligeti-Nagy Noémi
Magyar melléknevek poliszém jelentéseinek automatikus kinyerése gráfokkal

14:10-14:30
Csányi Gergely, Üveges István, Gadó Krisztián, Bajári Lúcia, Megyeri Andrea, Fülöp Anna, Egri Erika, Vadász János Pál, Vági Renátó, Nagy Dániel
Mondatszám-meghatározás hatása a magyar nyelvű jogi szövegek extraktív kivonatainak minőségére

14:30-14:50
Nagy Attila, Lakatos Dorina, Barta Botond, Patrick Nanys, Ács Judit
Data Augmentation for Machine Translation via Dependency Subtree Swapping

14:50-15:10
Yang Zijian Győző, Laki László János
Neurális entitásorientált szentimentelemző alkalmazás magyar nyelvre

15:10-15:30
Vadász Noémi, Nyéki Bence
Koreferenciafeloldás magyar szövegeken BERT-tel

15:30-15:50 kávé

15:50-17:10 poszter/demó

Poszterek 

Csapó Tamás Gábor, Arthur Frigyes Viktor, Nagy Péter, Boncz Ádám: A beszéd artikulációs mozgásának predikciója agyi jel alapján -- kezdeti eredmények [Teams link]

 Laki László János, Yang Zijian Győző: Magyarcentrikus többnyelvű gépifordító rendszerek létrehozása

Yang Zijian Győző: Többnyelvű modellek és PEGASUS finomhangolása magyar nyelvű absztraktív összefoglalás feladatára

Yang Zijian Győző: Inzulinrezisztencia betegség jelenségének felismerése és osztályozása orvosi dokumentumokban

Vándor Péter, Csáki Csaba: huBERT alapú sziámi neurális háló architektúrák elemzése ügyfélszolgálati emailek klasszifikációjára

Ficsor Tamás, Berend Gábor: HuBERTUSz: Alacsony paraméterszámú transzformer modellek létrehozása és kiértékelése magyar nyelvre

Ligeti-Nagy Noémi, Dodé Réka, Jelencsik-Mátyus Kinga, Varga Zsófia, Héja Enikő, Váradi Tamás: A new ParlaMint corpus for Hungarian -- 30m tokens of annotated parliamentary data

Dömötör Andrea, Nemeskey Dávid Márk: Tagmondatokra bontás és NP-chunking függőségi alapon

Laptopos bemutatók

Kalcsó Gyula, Mihály Eszter, Szűcs Kata: Korpuszépítés és -feldolgozás learatott webes tartalomból

Knap Árpád Vilmos, Dömsödi L Bíborka, Mogyorósi Pálma, Szigeti Péter, Tóth Andor, Virág Attila, Kmetty Zoltán: Magyar nyelvű időjárásjelentések nyelvi modell alapú automatizált generálása

Yang Zijian Győző, Laki László János: Neurális entitásorientált szentimentelemző alkalmazás magyar nyelvre

17:10-17:15 technikai szünet

17:15-18:35 Beszédtechnológia

17:15-17:35
Kádár Máté Soma, Dobsinszki Gergely, Mády Katalin, Mihajlik Péter
„Feeding the BEAST” – A BEA Speech Transcriber továbbfejlesztése és integrálása neurális nyelvmodellel

17:35-17:55
Zainkó Csaba, Csapó Tamás Gábor, Bartalis Mátyás, Németh Géza, Németh Norbert, Szász Gábor Krisztián, Szviridov István  Magyar nyelvű neurális beszédszintézis vizsgálata dialógus helyzetben

17:55-18:15
Mohammed Hamzah Abed, Sztahó Dávid
Effects of emotional speech on forensic voice comparison using deep speaker embeddings

18:15-18:35
Dosti Ali H. Salih Aziz, Sztahó Dávid
Cross-lingual dysphonic speech detection using pre-trained speaker embeddings

 

PÉNTEK

9:00-10:20 Korpuszok, adatbázisok

9:00-9:20
Ring Orsolya, Guba Csenge, Vincze Veronika, Üveges István
HunEmPoli: magyar nyelvű, részletesen annotált emóciókorpusz

9:20-9:40
Novák Attila, Novák Borbála
MILQA kérdés-válasz benchmark adatbázis

9:40-10:00
Ligeti-Nagy Noémi, Héja Enikő, Laki László János, Takács Dávid, Yang Zijian Győző, Váradi Tamás
Hát te mekkorát nőttél! – A HuLU első életéve új adatbázisokkal és webszolgáltatással

10:00-10:20
Barta Botond, Lakatos Dorina, Nagy Attila, Nyist Milán Konor, Ács Judit
HunSum-1: an Abstractive Summarization Dataset for Hungarian

10:20-10:40 kávé

10:40-11:40 Nyelvmodellek

10:40-11:00
Yang Zijian Győző, Dodé Réka, Ferenczi Gergő, Héja Enikő, Kőrös Ádám, Laki László János, Ligeti-Nagy Noémi, Jelencsik-Mátyus Kinga, Vadász Noémi, Váradi Tamás
Jönnek a nagyok! BERT-Large, GPT-2 és GPT-3 nyelvmodellek magyar nyelvre

11:00-11:20
Berend Gábor
Látens szemantikus eloszlások használata a nyelvi modellek előtanítása során

11:20-11:40
Knap Árpád Vilmos, Dömsödi L Bíborka, Mogyorósi Pálma, Szigeti Péter, Tóth Andor, Virág Attila, Kmetty Zoltán
Magyar nyelvű időjárásjelentések nyelvi modell alapú automatizált generálása

11:40-12:40 meghívott előadó -- Tikk Domonkos: A Netflix Prize-tól a Tabooláig: a Gravity és az ajánlórendszerek fejlődése

 12:40-14:10 ebéd

 14:10-15:50 Morfológia, előfeldolgozás

 14:10-14:30
 Pethő Gergely, Sass Bálint, Simon László, Lipp Veronika
 Korpusztisztítás és sorvégi kötőjelek kezelése karakteralapú neurális nyelvmodellel

14:30-14:50
Szabó Gergő, Orosz György, Szántó Zsolt, Berkecz Péter, Farkas Richárd
Transformer-alapú HuSpaCy előelemző láncok

14:50-15:10
Berkecz Péter, Orosz György, Szántó Zsolt, Szabó Gergő, Farkas Richárd
Hybrid lemmatization in HuSpaCy

15:10-15:30
Laki László János, Ligeti-Nagy Noémi, Vadász Noémi, Yang Zijian Győző
Neural Morphological Generators for Hungarian

15:30-15:50
K. Molnár Emese, Dömötör Andrea
Gondolatok a gondola-tokról. Morfológiai annotációt javító módszerek tesztelése gold standard korpuszon

15:50-16:10 kávé

16:10-16:50 zárás, fórum