MSZNY 2022 program

CSÜTÖRTÖK
9:00-9:15 Megnyitó (Ács Judit, Berend Gábor)
9:15-10:55 Nyelvmodellek (szekcióelnök: Kornai András)
9:15-9:35 Berend Gábor: Nyelvspecifikus transzformer modellek közötti megfeleltetéssel történő zero-shot jelentésegyértelműsítés
9:35-9:55 Yang Zijian Győző: BARTerezzünk! Messze, messze, messze a világtól - BART kísérleti modellek magyar nyelvre
9:55-10:15 Indig Balázs, Lévai Dániel: Okosabb vagy, mint egy XXXXXXXX? -- Egy nyelvi játéktól a nyelvmodellek összehasonlításáig
10:15-10:35 Ficsor Tamás, Cserháti Réka, Novák Attila, Mihajlik Péter, Zainkó Csaba, Berend Gábor: Charmen ELECTRA: Tokenizációmentes diszkriminatív nyelvi modellezés
10:35-10:55 Orosz György, Szántó Zsolt, Berkecz Péter, Szabó Gergő, Farkas Richárd: HuSpaCy: an industrial-strength Hungarian natural language processing toolkit
10:55-11:15 kávészünet
11:15-12:35 Szintaxis (szekcióelnök: Szécsényi Tibor)
11:15-11:35 Pethő Gergely, Sass Bálint, Kalivoda Ágnes, Simon László, Lipp Veronika:  Igekötő-kapcsolás
11:35-11:55 Bajzát Tímea Borbála, Szemes Botond, Szlávich Eszter:  Adalékok a birtokos szerkezetekbe sűrített hasonlatok számítógépes azonosításához
11:55-12:15 Makrai Márton Three-order normalized PMI and other lessons in tensor analysis of verbal selectional preferences
12:15-12:35 Nemeskey Dávid Márk An introductory statistical study of Hungarian word order
12:35-13:35 ebédszünet
13:35-14:35 plenáris előadás (szekcióelnök: Vincze Veronika)
Ződi Zsolt: A mesterséges intelligencia szabályozása és jogi felhasználásai [prezentáció]
14:35-16:05 Poszterek és laptopos bemutatók 1. (szekcióelnök: Farkas Richárd)
12. Szeteli Ádám, Friedszám Attila, Szeteli Anna, Kárpáti Laura, Hagymási Judit, Kleiber Judit, Alberti Gábor: A kétrétegű dinamikus pragmatika implementációja
7. Yang Zijian Győző: "Az invazív medvék nem tolerálják a suzukis agressziót" - Magyar GPT2 kísérleti modell
5. Naszódi Mátyás Lehet-e automatikus családfaépítő programot készíteni?
14. Üveges István, Ring Orsolya:  A CLARIN ParlaMint magyar korpusza
46. Makrai Márton, Tündik Máté Ákos, Indig Balázs, Szaszák György:  Towards abstractive summarization in Hungarian
11. Üveges István, Csányi Gergely Márk, Ring Orsolya, Orosz Tamás: Szövegaugmentálási módszerek összehasonlítása politikai szövegek szentimentanalízise során
24. Szécsényi Tibor, Virág Nándor Az ige helyhatározói bővítményeinek megkülönböztetése és az argumentumszerkezeti variánsok korpusz alapú szétválasztása
18. Novák Attila, Novák Borbála: NerKor 1.41e
16:05-16:25 kávészünet
16:25-18:25 Beszédtechnológia (szekcióelnök: Kovács György)
16:25-16:45 Jenei Attila Zoltán, Sztahó Dávid:  Length Analysis of Speech to be Recorded in the Recognition of Parkinson's Disease
16:45-17:05 Gosztolya Gábor, Tóth László, Svindt Veronika, Bóna Judit, Hoffmann Ildikó:  Sclerosis Multiplex hangalapú felismerése akusztikai alapú beágyazások használatával
17:05-17:25 Terbe Dániel, Tóth László, Ivaskó Lívia:  Hangkorverzió alkalmazása dysarthriás betegek beszédminőségének javítására
17:25-17:45 Vetráb Mercedes, José Vicente Egas-López, Balogh Réka, Imre Nóra, Hoffmann Ildikó, Tóth László, Pákási Magdolna, Kálmán János, Gosztolya Gábor:  Enyhe kognitív zavar automatikus felismerése szekvenciális autoenkóder használatával
17:45-18:05 Arthur Frigyes Viktor, Csapó Tamás Gábor:  Deep learning alapú agyi jel feldolgozás és beszédszintézis előkészítő munkálatai
18:05-18:25 Mihajlik Péter, Balog András, Gráczi Tekla, Kohári Anna, Fegyó Tibor, Mády Katalin:  Releasing the BEAST - A BEA gépi beszédleiratozási feladat, megközelítések és eredmények
19:00-tól virtuális bankett
 
 
PÉNTEK
9:00-11:00 Alkalmazások (szekcióelnök: Prószéky Gábor)
9:00-9:20 Ferenczi Zsanett Nyelvtanulást elősegítő feladatok automatikus előállítása finn és magyar nyelvekre
9:20-9:40 Cserháti Réka, Kolláth István, Kicsi András, Berend Gábor:  Magyar nyelvű Fedőnevek-ágensek létrehozása nyers szövegek alapján épített gráf felhasználásával
9:40-10:00 Agócs Ádám, Yang Zijian Győző: Absztraktív összefoglaló PreSumm módszerrel
10:00-10:20 Kenyeres Ádám, Kovács György:  Twitter bot detection using deep learning
10:20-10:40 Sztahó Dávid, Beke András, Szaszák György, Fejes Attila: Forensic Authorship Classification by Paragraph Vectors of Speech Transcriptions
10:40-11:00 Kahla Mram, Yang Zijian Győző Absztraktív összefoglalás arab nyelvre
11:00-11:20 kávészünet
11:20-12:50 Poszterek és laptopos bemutatók 2. (szekcióelnök: Novák Attila)
48. Csanády Bálint, Lukács András:  Lightweight diacritic restoration for V4 languages
26. Szécsényi Tibor, Kovács Viktória:  Dinamikus szemantikai modell megszorított predikátumokkal
37. Kelemen Sára Bernadett, Yang Zijian Győző, Kmetty Zoltán:  Neme? Nemek közötti nyelvhasználati különbségek a Facebook bejegyzésekben
16. Orosz Tamás, Csányi Gergely Márk, Gadó Krisztián, Üveges István, Vági Renátó, Vadász János Pál, Nagy Dániel: Vállalati rendszerbe integrálható természetesnyelv-feldolgozó alkalmazás készítése digital-twin-distiller platformmal
17. Yang Zijian Győző, Feldmann Ádám, Váradi Tamás:  A kis HIL-ELECTRA, HIL-ELECTRIC és HIL-RoBERTa - Magyar kísérleti nyelvi modellek tanítása kevés erőforrással
2. Üveges István Közérthetőség mint osztályozási probléma (?) - gépi tanulási kísérlet kézzel címkézett korpuszon
32. Nagy Soma Bálint, Herdinai Viktor, Pálfi Gellért, Fegyó Tibor, Mihajlik Péter, Farkas Richárd:  Magyar nyelvű időpont-egyeztető dialógusrendszer v2
15. Cserháti Réka, Kolláth István, Kicsi András, Berend Gábor:  Magyar nyelvű Fedőnevek-ágensek létrehozása nyers szövegek alapján épített gráf felhasználásával
12:50-13:50 ebédszünet
13:50-15:30 Szemantika, gépi fordítás (szekcióelnök: Oravecz Csaba)
13:50-14:10 Laki László János, Yang Zijian Győző Mondatszintű szentiment analízis teljesítményének javítása adatkiterjesztéses eljárásokkal
14:10-14:30 Osváth Mátyás, Yang Zijian Győző, Kósa Karolina: Magyar páciensek narratív tapasztalatainak elemzése BERT témamodellezéssel és szentimentelemzéssel
14:30-14:50 Szabó Martina Katalin, Vincze Veronika, Ring Orsolya, Guba Csenge: Nagyot mondó képviselők? Fokozás a politikai kommunikációban
14:50-15:10 Nagy Attila, Patrick Nanys, Frey Balázs Konrád, Bial Bence, Ács Judit:  Syntax-based data augmentation for Hungarian-English machine translation
15:10-15:30 Laki László János, Yang Zijian Győző: Jobban fordítunk magyarra, mint a Google!
15:30-15:50 kávészünet
15:50-16:50 kerekasztal
16:50-17:00 kávészünet
17:00-18:40 Korpusz, szövegfeldolgozás (szekcióelnök: Csirik János)
17:00-17:20 Horváth Péter, Kundráth Péter, Indig Balázs, Fellegi Zsófia, Szlávich Eszter, Bajzát Tímea Borbála, Sárközi-Lindner Zsófia, Vida Bence, Karabulut Aslihan, Timári Mária, Palkó Gábor:  Az ELTE Verskorpusz - a magyar kanonikus költészet gépileg annotált, kereshető adatbázisa
17:20-17:40 Simon Eszter, Vadász Noémi, Lévai Dániel, Nemeskey Dávid, Orosz György, Szántó Zsolt:  Az NYTK-NerKor több szempontú kiértékelése
17:40-18:00 Novák Attila, Novák Borbála: NerKor 1.41e
18:00-18:20 Laki László János, Kőrös Ádám, Ligeti-Nagy Noémi, Nyéki Bence, Vadász Noémi, Yang Zijian Győző, Váradi Tamás:  OCR hibák javítása neurális technológiák segítségével
18:20-18:40 Ligeti-Nagy Noémi, Ferenczi Gergő, Héja Enikő, Jelencsik-Mátyus Kinga, Laki László János, Vadász Noémi, Yang Zijian Győző, Váradi Tamás:  HuLU: magyar nyelvű benchmark adatbázis kiépítése a neurális nyelvmodellek kiértékelése céljából
18:40-19:00 zárás (Simon Eszter)