XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia

Szeged, 2021. január 28-29.
A Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézete tizenhetedik alkalommal rendezi meg a Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferenciát, az ismert járványügyi helyzetre való tekintettel online módon. A konferencia a nyelvtechnológia területén végzett kutatások és eredményeik ismertetésének ad otthont. Fő célja az elvégzett vagy folyamatban lévő kutatások és fejlesztések legaktuálisabb eredményeinek bemutatása, de lehetőség nyílik hallgatói projektek, ill. a nyelvtechnológia ipari alkalmazásainak ismertetésére is.

Fontos dátumok

2020. november 13.  20. péntek 23:59: Cikkek beküldése
2020. december 11. 18.: Értesítés elfogadásról/elutasításról
2021. január 8. 15.: Végső verziók beküldése
2021. január 28-29.: Konferencia

Regisztráció

Regisztrálni ezen a linken lehetséges 2021. január 26-ig.

Konferenciakötet

A konferenciakötet elérhető itt.

Felhívás

A Számítógépes Nyelvészeti Konferencia fő célja a területen végzett kutatásoknak és eredményeinek bemutatása. A konferenciára elsősorban az alábbi témakörökben várunk cikkeket magyar vagy angol nyelven:

  • Morfológiai és szintaktikai elemzés
  • Ontológiák, korpusznyelvészet
  • Szemantikai annotáció és elemzés, jelentés-egyértelműsítés, névelem-felismerés
  • Információkinyerés, információ-visszakeresés, szövegbányászat, szemantikus keresés
  • Gépi fordítás
  • Beszédfelismerés és -szintézis
  • Nyelvi intelligenciára épülő egyéb alkalmazások

A plenáris előadásokon kívül interaktív szekciók is megrendezésre kerülnek, ahol az előadók poszter-, ill. laptopos bemutatót tartanak. Itt is elsősorban a fenti témakörökhöz kapcsolódó munkák beküldését várjuk.

Amennyiben időnk engedi, szeretnénk egy kerekasztal-megbeszélést is tartani, ahol főbb szakmai kérdéseket, a szakterület jelenlegi helyzetét és várható haladási irányát, valamint a konferenciához közvetlenül kapcsolódó kérdéseket vitatnánk meg.

Tartalmi követelmények

A számítógépes nyelvészet szakterületéhez kapcsolódó olyan írások beküldését várjuk, amelyek elvégzett vagy folyamatban levő kutatások és fejlesztések legaktuálisabb eredményeit, ill. az eredmények alkalmazásait mutatják be. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a cikkek, poszterek, ill. laptopos bemutatók elbírálásánál a legfőbb szempont a leírt tevékenység újdonságtartalma lesz. Anyagokat elsősorban a fent említett témakörök valamelyikében lehet benyújtani, de más kapcsolódó téma elfogadása sem kizárt. Örömmel fogadjuk a nyílt forráskódú és/vagy szabad hozzáférésű nyelv- és beszédtechnológiai eredményeket bemutató írásokat is.

Formai követelmények

A konferenciára teljes munkák beküldését várjuk PDF formátumban, a terjedelem (bemutatási formától függetlenül): 8-12 oldal + hivatkozások. A cikkek formátumát illetően az alább megtalálható mintafájlok az irányadók. Mivel a bírálatokat névtelenül végzi a programbizottság (double blind review), szeretnénk kérni, hogy a szerzők adatai és a köszönetnyilvánítások ne szerepeljenek a cikkek november 20-ig beküldött változatában!

A cikkek formátumát illetően az alább megtalálható mintafájlok az irányadók. Ezek az LNCS stílust követő makrókat tartalmazó Word dokumentum, ill. ennek LaTeX-es változata. A fájlban szereplő makrók szabják meg a cím, absztrakt, szerzők, szöveg, táblázatok, bibliográfia, stb. elemek formáját. Kérjük, a megadott formátumtól ne térjen el senki!
LaTeX
Word
A végső verziókban kérjük az oldalszámok és a fejlécek mellőzését!

Cikkbeküldés

MSZNY 2021 Easychair link

Határidő: 2020. november 13. 20. péntek 23:59.
Végső verziók feltöltésének határideje: 2021. január 8. 15. 23:59.

Helyszín

A konferenciát online tartjuk, ezzel kapcsolatban bővebb tájékoztatást később közlünk.

Gyakorlati tudnivalók

A konferencia Teams felületen zajlik, a csatlakozás részleteiről a regisztrációkor megadott e-mailben küldünk ki értesítést.

Kérések az előadók felé

Kérjük, hogy az előadók a saját szekciójuk előtti szünetben, időben csatlakozzanak be, egyrészt a szekcióelnök megnyugtatására, másrészt hogy elég idő jusson kipróbálni a technikát és legalább megpróbálni elhárítani az esetleges (technikai jellegű) problémákat. Az előadást a saját képernyő megosztásával kell megtartani, melyre a szokásos módon 15 perc áll rendelkezésre, majd további 5 perc következik a kérdésekre és válaszokra. Mivel a hátralevő percek jelölését nemigen lehet ezen a platformon hatékonyan és észrevehetően megoldani, kérjük az előadókat, hogy fokozottan törekedjenek az időkorlátok betartására! Aki az előadás részeként valamit le szeretne játszani (hanggal), az lehetőleg ezt a funkcionalitást is időben tesztelje le.

 

Kérések a poszterezők/demózók felé

A posztereknek és demóknak most az előadásoknál is rendhagyóbb módon voltunk kénytelenek teret adni. A poszterszekció első felében minden előadótól kérünk egy ötperces, figyelemfelhívó előadást; kérjük az időlimit pontos betartását! (Igen, tudjuk, hogy szoros.) Az összes figyelemfelhívó előadás lezajlása után, a szekció második felében az egyes poszterek bemutatóitól külön Teams megbeszéléseken van lehetőség kérdezni, munkájukat bővebben megvitatni. (A szokásostól eltérően tehát most nem előírás ténylegesen posztert készíteni, sem pedig kinyomtatni.)

 

Tudományos szervezőbizottság

Ács Judit, MTA SZTAKI
Berend Gábor, Szegedi Tudományegyetem
Gosztolya Gábor, 
MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport
Novák Attila, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Sass Bálint, Nyelvtudományi Intézet

Simon Eszter, Petőfi Irodalmi Múzeum
Sztahó Dávid, Budapesti Műszaki Egyetem
Vincze Veronika, MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport / Szegedi Tudományegyetem

Helyi szervezőbizottság

Gosztolya Gábor, MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport
Berend Gábor, Szegedi Tudományegyetem
Kicsi András, Szegedi Tudományegyetem
Tóth László, Szegedi Tudományegyetem (Mest.Int.)
Tóth László, Szegedi Tudományegyetem (SED)
Vidács László, MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport
Vincze Veronika, MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport / Szegedi Tudományegyetem

Programbizottság

Ács Judit
Alberti Gábor
Babarczy Anna
Beke András
Berend Gábor
Csapó Tamás Gábor
Csirik János
Farkas Richárd
Gábor Kata
Gosztolya Gábor
Grósz Tamás
Gyires-Tóth Bálint
Hangya Viktor
Héja Enikő
Indig Balázs
Kis Balázs
Kiss Gábor
Kornai András
Kovács György
Laki László János
Mihajlik Péter
Miháltz Márton
Nagy István
Nemeskey Dávid
Németh Géza
Novák Attila
Novák Borbála
Orosz György
Prószéky Gábor
Sass Bálint
Simon Eszter
Szabó Martina Katalin
Szakadát István
Szaszák György
Szécsényi Tibor
Szekrényes István
Sztahó Dávid

Tóth László
Vámos Tibor
Váradi Tamás
Vicsi Klára
Vincze Veronika
Yang Zijian Gyõzõ
Zainkó Csaba

Támogatóink

                            

Kapcsolat

E-mail: mszny@inf.u-szeged.hu
Telefon: +36 62 544 126 (Török Erika)