XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia - Program

 

Csütörtök (január 23.)

 

09:30-10:45    Regisztráció, kávé

10:45-11:00    Megnyitó

11:00-12:20    Szemantika, NLP-eszközök

11:00-11:20    Berend Gábor: 
                        Word Sense Disambiguation for Hungarian using Transformers

11:20-11:40    Kicsi András, Szabó Ledenyi Klaudia, Pusztai Péter, Németh Péter, Vidács László:
                        Entitások azonosítása és szemantikai kapcsolatok feltárása radiológiai leletekben

11:40-12:00    Simon Eszter, Indig Balázs, Kalivoda Ágnes, Mittelholcz Iván, Sass Bálint, Vadász Noémi:
                        Újabb fejlemények az e-magyar háza táján

12:00-12:20    Péter Róbert, Szántó Zsolt, Seres József, Bilicki Vilmos, Berend Gábor:
                        AVOBMAT: A Digital Toolkit for Analysing and Visualizing Bibliographic Metadata and Texts

12:20-13:20    Ebédszünet

13:20-14:20    Plenáris előadás

                        Hunyadi László:
                         Az emberi viselkedésről: ahogyan a számítógép látja

14:20-15:20    Beszédtechnológia I.

14:20-14:40    Kiss Gábor, Jenei Attila Zoltán: 
                        Depresszió detektálása korrelációs struktúrán alkalmazott konvolúciós hálók segítségével

14:40-15:00    Grósz Tamás:
                        Nagyszótáras beszédfelismerés morfémaalapú rekurrens nyelvi modell használatával

15:00-15:20    Azra Pasic, Kiss Gábor, Sztahó Dávid:
                        A depresszió hang alapú felismerésének optimalizációja hangfelvétel hossz alapján

15:20-15:50    Kávészünet

15:50-16:50    Poszter, laptopos bemutató I.

Poszter            Beke András, Szaszák György, Sztahó Dávid: 
                          FORvoice 120+: magyar nyelvű utánkövetéses adatbázis kriminalisztikai célú hangösszehasonlításra

Poszter            Gráczi Tekla Etelka, Huszár Anna, Krepsz Valéria, Száraz Bettina, Damásdi Nóra, Markó Alexandra:
                          Longitudinális korpusz magyar felnőtt adatközlőkről

Poszter            Kicsi András, Pusztai Péter, Szabó Endre, Vidács László:
                          Szaknyelvi annotációk javításának statisztikai alapú támogatása

Poszter            Kovács Viktória:
                          A tagmondati távolságszámítás módjainak hatása a névmási anaforafeloldásra

Bemutató        Simon Eszter, Indig Balázs, Kalivoda Ágnes, Mittelholcz Iván, Sass Bálint, Vadász Noémi: 
                          Újabb fejlemények az e-magyar háza táján

Bemutató        Péter Róbert, Szántó Zsolt, Seres József, Bilicki Vilmos, Berend Gábor:
                          AVOBMAT: A Digital Toolkit for Analysing and Visualizing Bibliographic Metadata and Texts

Poszter            Vadász Noémi:
                          KorKorpusz: kézzel annotált, többrétegű pilotkorpusz építése

Bemutató        Yang Zijian Győző, Novák Attila, Laki László János:
                          Automatikus tematikuscímke-ajánló rendszer sajtószövegekhez

16:50-18:10    Morfológia, helyesírás         

16:50-17:10    Ács Judit, Kornai András
                      The Role of Interpretable Patterns in Deep Learning for Morphology

17:10-17:30    Laki János László, Yang Zijian Győző:
                        Automatikus ékezetvisszaállítás transzformer modellen alapuló neurális gépi fordítással

17:30-17:50    Kicsi András, Szabó Ledenyi Klaudia, Németh Péter, Pusztai Péter, Vidács László, Gyimóthy Tibor:
                        Elírások automatikus detektálása és javítása radiológiai leletek szövegében

17:50-18:10    Naszódi Mátyás:
                        Szösszenet az elveszett morfémákért - Az alaki analógiák haszna

18:15-             Vacsora

 

Péntek (január 24.)

 

9:30-10:30      Beszédtechnológia II.

09:30-09:50    Vetráb Mercedes, Gosztolya Gábor
                      Az akusztikus szózsák eljárás korpuszfüggetlenségének vizsgálata

09:50-10:10    Trencsényi Réka:
                        Az artikulációs beszédszintézis és a tanulóalgoritmusok összekapcsolhatóságának vizsgálata

10:10-10:30    Tündik Máté Ákos, Szaszák György:
                        ASR-hibaterjedés vizsgálata a gépi beszédértés szemszögéből

10:30-11:00    Kávészünet

11:00-12:00    Poszter, laptopos bemutató II.

Bemutató         Bobály Gábor, Horváth Csilla, Vincze Veronika:
                          apPILkáció: egy Android-alkalmazás manysi nyelvtanulás céljára

Bemutató         Laki László János, Yang Zijian Győző:
                          Automatikus ékezetvisszaállítás transzformer modellen alapuló neurális gépi fordítással

Poszter            Makrai Márton:
                          Tárgyas szerkezetek elemzése tenzorfelbontással – áttekintő cikk

Poszter            Mészáros Evelin:
                          A természetesnyelv-feldolgozás fizikai és nyelvi határai

Bemutató        Novák Attila, Novák Borbála
                          Bu-Bor-éK: grafikus címkenormalizáló eszköz

Poszter            Pintér Ádám, Tóth László, Gosztolya Gábor:
                          Mély neuronhálós akusztikus modellek súlyinicializálásának vizsgálata

Poszter            Pólya Tibor:
                          A történetszerkezet automatikus elemzése és összefüggése az elbeszélő személy érzelmi intelligenciájával

Poszter            Ring Orsolya, Kmetty Zoltán, Szabó Martina Katalin, Kiss László, Nagy Balázs, Vincze Veronika:
                          Kulcsfogalmak jelentésváltozása a Kádár-korszak politikai diskurzusában

Poszter és        Yang Zijian Győző, Perlaki Attila, Laki László János:
bemutató           Automatikus összefoglaló-generálás magyar nyelvre BERT modellel

12:00-12:40    Panel:

                         Új magyar NLP-eszközök: igények és lehetőségek

12:40-13:40    Ebédszünet

13:40-15:20    Korpusznyelvészet, szintaxis

13:40-14:00    Szabó Martina Katalin, Ring Orsolya, Vincze Veronika:
                        1956 és 1989 között keletkezett propagandaszövegek nyelvi sajátságai

14:00-14:20    Kappel Péter, Modrián-Horváth Bernadett, Andreas Nolda, Vargáné Drewnowska Ewa:
                          Német-magyar nyelvtanulói korpusz (Dulko)

14:20-14:40    Dömötör Andrea, Yang Zijian Győző, Novák Attila:
                        Nesze semmi, fogd meg jól! Zéró kopulák automatikus felismerése neurális gépi fordítással

14:40-15:00    Sass Bálint:
                        A duplakocka modell és az igei szerkezeteket kinyerő "ugrik és marad" módszer nyelvfüggetlensége, valamint néhány megjegyzés az UD annotáció univerzalitásáról

15:00-15:20    Nemeskey Dávid Márk:
                        Egy emBERT próbáló feladat

15:20-15:50    Kávészünet

15:50-16:20    Zárás