Az MSZNY2021 konferencia programja

Csütörtök (január 28.)

10:30-10:45 Virtuális gyülekező

10:45-11:00 Megnyitó (Ács Judit, Berend Gábor)

11:00-12:00 Nyelvmodellek (szekcióelnök: Farkas Richárd)

11:00-11:20 Nemeskey Dávid Márk: Introducing huBERT (in English)

11:20-11:40 Ács Judit, Lévai Dániel, Nemeskey Dávid Márk, Kornai András: Evaluating Contextualized Language Models for Hungarian (in English)

11:40-12:00 Feldmann Ádám, Váradi Tamás, Hajdu Róbert, Indig Balázs, Sass Bálint, Makrai Márton, Mittelholcz Iván, Halász Dávid, Yang Zijian Győző: HILBERT, magyar nyelvű BERT-large modell tanítása felhő környezetben

12:00-13:00 Ebédszünet

13:00-14:00 Plenáris előadás (szekcióelnök: Simon Eszter)

Biszak Sándor - Biszak Előd (Arcanum): ARCANUM 1989-2021 a floppytól a BERT-ig

14:00-15:00 Transzkripció, transzliteráció (szekcióelnök: Prószéky Gábor)

14:00-14:20 Sass Bálint, Mittelholcz Iván, Halász Dávid, Lipp Veronika, Kalivoda Ágnes: Magyar hadifoglyok adatainak orosz-magyar átírása és helyreállítása, és a szabadszöveges adatbázisok tulajdonságai

14:20-14:40 Kulcsár Virág, Lévai Dániel: emPhon: Morphologically sensitive open-source phonetic transcriber

14:40-15:00 Nagy Attila, Bial Bence, Ács Judit: Automatic punctuation restoration with BERT models (in English)

15:00-15:20 Kávészünet

15:20-16:20 Szemantika (szekcióelnök: Kornai András)

15:20-15:40 Berend Gábor: Mitigating the Knowledge Acquisition Bottleneck for Hungarian Word Sense Disambiguation using Multilingual Transformers (in English)

15:40-16:00 Ficsor Tamás, Berend Gábor: Analysing the semantic content of static Hungarian embedding spaces (in English)

16:00-16:20 Novák Attila: Interaktív tematikus-szemantikus térkép a Történeti Magánéleti Korpusz keresőfelületén

16:20-16:40 Kávészünet

16:40-18:00 Beszédtechnológia (szekcióelnök: Szaszák György)

16:40-17:00 Tóth László, Amin Shandiz, Gosztolya Gábor, Zainkó Csaba, Markó Alexandra, Csapó Tamás Gábor: 3D konvolúciós neuronhálón és neurális vokóderen alapuló némabeszéd-interfész

17:00-17:20 Mihajlik Péter, Balog András, Tarján Balázs, Fegyó Tibor: End-to-end és hibrid mélyneuronháló alapú gépi leiratozás magyar nyelvű telefonos ügyfélszolgálati beszélgetésekre

17:20-17:40 José Vicente Egas López, Balogh Réka, Imre Nóra, Tóth László, Vincze Veronika, Pákáski Magdolna, Kálmán János, Hoffmann Ildikó, Gosztolya Gábor: Enyhe kognitív zavar detektálása beszédhangból x-vektor reprezentáció használatával

17:40-18:00 Sztahó Dávid, Beke András, Szaszák György: FORvoice 120+: Statisztikai vizsgálatok és automatikus beszélő verifikációs kísérletek időben eltérő felvételek és különböző beszéd feladatok szerint

18:00-19:00 Szünet

19:00- Virtuális bankett

Péntek (január 29.)

9:30-10:30 Spontán beszéd, chat (szekcióelnök: Váradi Tamás)

9:30-9:50 Vincze Veronika, Üveges István, Szabó Martina Katalin, Takács Károly: A magyar beszélt és írott nyelv különböző korpuszainak morfológiai és szófaji vizsgálata

9:50-10:10 Vincze Veronika, Üveges István, Szabó Martina Katalin: Magyar nyelvű spontán beszéd szemantikai--pragmatikai sajátságainak elemzése nagy méretű korpusz (StaffTalk) alapján

10:10-10:30 Nagy Soma Bálint, Herdinai Viktor, Farkas Richárd: Egy nyílt forráskódú magyar időpont-egyeztető chatbot

10:30-10:50 Kávészünet

10:50-12:40 Poszter, laptopos bemutató

10:50-11:30 poster boaster előadások (5 perc/prezentáció) (szekcióelnök: Sass Bálint)

Szabó Martina Katalin, Vincze Veronika, Ring Orsolya, Üveges István, Vit Eszter, Samu Flóra, Gulyás Attila, Galántai Júlia, Szvetelszky Zsuzsanna, Bodor-Eranus Eliza Hajnalka, Takács Károly: StaffTalk: magyar nyelvű spontán beszélgetések korpusza poszter

Yang Zijian Győző: Automatikus írásjelek visszaállítása és Nagybetűsítés statikus korpuszon, transzformer modellen alapuló neurális gépi fordítással

Bálint Domonkos, Mihajlik Péter: Smooth inverse frequency based text dataselection for medical dictation

Nagy Soma Bálint, Herdinai Viktor, Farkas Richárd: Egy nyílt forráskódú magyar időpont-egyeztető chatbot

Gulás Máté, Yang Zijian Győző, Dömötör Andrea, Laki László János: Automatikus hibajavítás statikus szövegeken

Üveges István, Szabó Martina Katalin, Vincze Veronika: Szó, beszéd - avagy hogyan kommunikálunk egymásról poszter

Kilián Imre: Egy következtetésvezérelt csevegőrobot anatómiája. Az ITSy-Bitsy modell.

Vincze Veronika, Kicsi András, Főző Eszter, Vidács László: A gépi elemzők kriminalisztikai szempontú felhasználásának lehetőségei poszter

12:40-13:40 Ebédszünet

13:40-14:40 Szintaxis, szemantika (szekcióelnök: Csirik János)

13:40-14:00 Nyéki Bence: Jogi szövegek tezaurusz alapú osztályozása: egy nyelvfüggetlen modell létrehozásának problémái

14:00-14:20 Novák Attila, Novák Borbála: Egy nagyobb magyar UD korpusz felé

14:20-14:40 Farkas Richárd, Nemeskey Dávid Márk, Zahorszki Róbert, Vincze Veronika: Értsük meg a magyar entitás-felismerő rendszerek viselkedését!

14:40-15:20 Zárás (Simon Eszter)